Quạt trần 5 cánh có điều khiển Panasonic F-60TDN

Giá: 4.850.000đ