TỦ ĐÔNG SANAKY VH-1399HY3 1200 Lít

Giá: 28.690.000đ