TỦ ĐÔNG SANAKY 1200 Lít VH-1399HY3

Giá: 28.690.000đ