Tủ mát Sanaky một cánh dàn lạnh đồng VH-359K

Giá: 8.750.000đ